Lưu trữ Đặc điểm giống chó Dachshund - WIKI PET

Chó Dachshund

Chó Dachshund là chó săn mồi, nên chúng là giống chó khôn ngoan, ranh mãnh, thích đào bới, thi thoảng bạn sẽ thấy chúng đào hầm để trốn ra ngoài chơi.

Sidebar