Lưu trữ ngoại hình chó Pointer - WIKI PET

Chó Pointer

Chó Pointer có nguồn gốc xuất xứ từ nước Anh, ngoại hình chó Pointer cao lớn, tính cách chó Pointer khá trầm tĩnh và hiền lành.

Sidebar